• Interieur architectuur

    Agentschap bankieren Schuman

    Brussel

Inrichting van een bankkantoor met openheid en transparantie als leidmotief. De ingang, verlevendigd door een reeks totems die de vlaggen van de Europese unie oproepen, geeft uit op de lokettenhal. Voor een beter menselijk contact breken deze loketten met de traditionele bankinrichting. Er is gekozen voor grote balies geritmeerd door lichtzuilen die een visuele meerwaarde geven aan de plafonds.

 

© 2012-2018 AXIA   All rights reserved